Tiểu Phẩm Hài – Lệ Tủm đi thi – Trường Giang ft Lâm Vỹ Dạ

Tiểu Phẩm Hài – Lệ Tủm đi thi – Trường Giang ft Lâm Vỹ Dạ là tiểu phẩm thành công nhất của 2 danh hài Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ