Hài Kịch – Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Đức Huy Trong PBN 118

Hài Kịch – Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Đức Huy Trong PBN 118

Hài Kịch – Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Đức Huy Trong PBN 118

Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Đức Huy – Hài kịch trong Paris By Night 118 (PBN 118) “50 Năm Âm Nhạc Đức Huy”. Released on June 30, 2016.