Hài kịch Thần Chém, Thần Gió – Chí Tài & Trường Giang

Hài kịch Thần Chém, Thần Gió – Chí Tài & Trường Giang

Hài kịch Thần Chém, Thần Gió – Chí Tài & Trường Giang
Chí Tài & Trường Giang – Hài kịch Thần Chém, Thần Gió. Thuy Nga Paris By Night 116 Nụ Cười Đầu Năm. Released on Dec. 23rd, 2016