Cười Cùng Long Đẹp Trai – Tiểu Phẩm Hài Facebook

Cười Cùng Long Đẹp Trai – Tiểu Phẩm Hài Facebook

Cười Cùng Long Đẹp Trai – Tiểu Phẩm Hài Facebook

Cười Cùng Long Đẹp Trai – Xem sẽ Cười, Cười sẽ Nhớ với sự góp mặt Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai, Thu Trang, Phạm Trưởng, Khánh Bình, Nam Thư, Y Nhu, Lê Hoàng … Diễn Viên Tham Gia : Hoài Linh – Chí Tài – Văn Long – Phi Nga – Thu Trang – Tiến Luật – Lê Hoàng – Hứa Minh Đạt – Nam Thư – Thái Quốc Nguyên …